Vot per correu

1

Sol·licita el teu dret a vot

Descarrega, imprimeix i omple el document de sol·licitud de vot per correu. Posa-la en un sobre junt amb una fotocòpia del teu DNI i envia-ho per correu certificat al COIB. Amb això, estàs demanat a la Mesa Electoral que t’enviï un document que acredita que constes al cens electoral.

Aquest certificat s’envia a l’adreça que consti al teu registre col·legial. És important que truquis al COIB (900705705) per assegurar que consta la teva adreça actual!

2

Reb el sobre amb la documentació

En uns dies rebràs al teu domicili una carta on trobaràs el certificat segons constes al cens electoral, les paperetes de les diferents candidatures, un sobre gran i un de petit

3

Emet el vot per correu

Agafa la papereta d’Infermeres2020 i la poses dintre el sobre petit. Ara poses aquest dins el sobre gran junt amb el certificat i la fotocòpia del teu DNI.

Ho has d’enviar per correu certificat a l’adreça que ja ve escrita al sobre gran.