Vocalia lliure

de la Ciutadania

Programa

La vocalia lliure de ciutadania de la candidatura INFERMERES 2020 pretén identificar les necessitats de les infermeres, fer valdre les bones pràctiques existents i dotar a les infermeres de les eines per afavorir les habilitats comunicatives, l’apoderament de la ciutadania, l’alfabetització de la salut i la presa de decisions compartides per a continuar donant unes cures infermeres d’excel·lència on la persona i el seu entorn familiar i social participi activament. 

Aquesta vocalia està constituïda per un grup de treball d’infermeres dels àmbits de l’assistència, la gestió, la docència i la recerca,  amb expertesa, motivació i il·lusió per a donar veu a les infermeres des d’un vessant de treball col·laboratiu i transversal  amb l’objectiu d’apropar la nostra professió a la ciutadania alhora que copsar els valors, creences i necessitats dels ciutadans envers la nostra professió  i de manera bidireccional, de les infermeres cap a la ciutadania.

La proposta d’actuacions específiques, que segueix les línies del programa general INFERMERES 2020, són les següents:

Benestar de les infermeres per l’excel·lència de les cures
 • Crear un espai estable de participació per conèixer la visió i identificar les necessitats i les inquietuds de les infermeres en relació amb la participació de la ciutadania en les cures infermeres.
 • Fomentar xarxes relacionals entre infermeres i altres actors implicats relacionats amb les cures infermeres i la ciutadania.
 • Donar suport a la pràctica assistencial, de gestió, de docència i recerca en aquells projectes infermers relacionats amb la participació ciutadana i l’alfabetització per a la salut.
Recerca i transferència del coneixement
 • Potenciar i donar suport a la recerca infermera en àrees relacionades amb l’atenció centrada en la persona, experiència del pacient, apoderament de la persona, alfabetització per a la salut i presa de decisions compartides.
 • Donar visibilitat als projectes i als resultats de la recerca infermera en les àrees esmentades.
Autoregulació de la professió infermera i de l´especialitat
 • Potenciar els àmbits propis de competència com a garant de l’atenció centrada en la persona, l’alfabetització per a la salut, l’apoderament de la ciutadania i la presa de decisions compartides. 
 • Donar a conèixer al conjunt de la ciutadania el rol autònom de la infermera  fomentant  el seu reconeixement.
Desenvolupament personal i professional
 • Identificar i donar visibilitat a les bones pràctiques infermeres relacionades amb la participació de la ciutadania en les cures infermeres.
 • Fomentar la formació continuada de proximitat territorial en l’àrea d’atenció centrada en la persona i alfabetització per a la salut.
 • Participar en la inclusió dels plans d’estudis del grau d’infermeria i de les especialitats infermeres, d’assignatures on es promogui la participació i experiència de la persona que rep les cures infermeres
 • Potenciar en els estudis de grau i postgrau, la inclusió d’assignatures relacionades amb les habilitats comunicatives, l’alfabetització per a la salut i la presa de decisions compartides.
Reconeixement de la competència i de la trajectòria professional
 • Donar visibilitat de les bones pràctiques infermeres, de les competències infermeres i dels diferents itineraris a la ciutadania i les seves comunitats.
 • Donar visibilitat de les bones pràctiques infermeres, de les competències infermeres i dels diferents itineraris professionals a les diferents organitzacions i institucions relacionades amb els serveis socials i de salut.
Relacions institucionals
 • Reforçar les línies de treball de les institucions per fomentar espais de treball col·laboratiu i possibles sinergies.
 • Promoure la participació de les infermeres en les polítiques de salut i grups d’interès de les diferents organitzacions dels serveis de salut i social, relacionats amb la participació de la ciutadania en les diferents etapes de la seva vida i l’apoderament  del pacient.
 • Fomentar la proximitat territorial i el vincle relacional amb els diferents agents de salut, actius comunitaris i associacions de pacients.
Responsabilitat social

Fomentar la visibilitat de les bones pràctiques infermeres a la professió i a la ciutadania relacionades amb la participació ciutadana, l’alfabetització per a la salut, l’apoderament de la ciutadania en el seu procés de salut i la presa de decisions compartides.

Paloma Amil

Responsable del Pacient Expert de Catalunya

Candidata a vocal

 

Currículum professional

Resum curricular

Diplomada en Infermeria per la Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu (1998). Màster Universitari en Cronicitat i dependència realitzat en Tecnocampus Mataró- Maresme, Escola Superior de Ciències de la Salut i Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (2014).

Durant la seva trajectòria com a infermera assistencial ha treballat entre el 1998-2001 en el servei de cures intensives de Mútua Terrassa. Des de l’any 2001 al 2007 en la residència geriàtrica l’Oreneta de Castelldefels. Al 2007 va començar a treballar d’infermera d’atenció primària a l’Institut Català de la Salut, lloc que encara ocupa en l’actualitat.

Actualment, i des de fa 4 anys, col·labora de forma periòdica com a docent, en diferents universitats catalanes en la formació de pre i post-grau compartint la visió i l’expertesa en les àrees d’atenció centrada en la persona, alfabetització per la salut, autocura, apoderament de la persona amb malalties cròniques i tecnologies de la informació i la comunicació. Aquestes universitats són: Universitat de Barcelona (UB), Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Universitat de Girona (UdG) i Universitat de Vic (UVic).

En els últims anys, ha col·laborat en estudis de recerca i ha participat com autora en les publicacions següents:

 • Lydia Roig; Santiago Pérez; Gemma Prieto; Carlos Martin; Mamta Advani; Angelina Armengol; Pilar Roura; Josep Maria Manresa; Elena Briones; ITADY study groups. Cluster randomized trial in smoking cessation with intensive advice in diabetic patients in primary care. ITADI Study. BMC Public Health. 10, 04/02/2010.
 • Santiago Pérez Tortosa; Lydia Roig; Josep M Manresa; Carlos Martin Cantera; Elisa Puigdomènech; Pilar Roura;Angelina Armengol; Mamta Advani; ITADY study group. Continued smoking abstinence in diabetic patients in primary care: a cluster randomized controlled multicenter study. Diabetes research and clinical practice. 107, pp. 94 – 103. 30/09/2014.
 • Bujan, P.A., González Mestre, A., Blay Pueyo, C., Ledesma Castelltort, A., Contel Segura, J.C., Constante Beitia, C. (2015). Expert Patient Programme Catalonia: a person-centered community perspective, International Journal of Integrated Care, Annual Conference Supplement 15: 1-3.
 • González, Ma Asunción et al 2016 10-year experience of expert patient programme Catalonia. Impact and results. International Journal of Integrated Care, 16(6):A257, pp. 1-8, DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.2805.
 • González Mestre A, Amil Bujan P, Gil Sánchez E, Rodríguez Pérez E, Santaeugenia González S i Contel Segura J (2018) Resultats del Programa Pacient Expert Catalunya® (PPE-CAT®) en insuficiència cardíaca (IC) i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC): 10 anys d’evolució d’una activitat comunitària d’aprenentatge entre iguals. XPA & Health Com. 1.
 • Casellas F, Navarro E, Amil P, Barber C, Marín L, Guardiola J, Espín E, Sainz E, Aldeguer X, Gallego M, Murciano F, García-Planella E, Martín-de-Carpi J, Mendive JM, González-Mestre A. Development and validation of the QUECOMIICAT questionnaire: a tool to assess disease-related knowledge in patients with inflammatory bowel disease. Rev Esp Enferm Dig 2019; 111(8):XXX-XXX.DOI: 10.17235/reed.2019.XXXX/2019.
 • Garcia-Codina, O., Juvinyà-Canal, D., Amil-Bujan, P., Bertran-Noguer, C., González- Mestre, M. A., Masachs-Fatjo, E., … Saltó-Cerezuela, E. (2019). Determinants of health literacy in the general population: results of the Catalan health survey. BMC public health, 19(1), 1122. doi:10.1186/s12889-019-7381-
Càrrec actual

Actualment és la responsable del Programa Pacient Expert Catalunya i Infermera d’Atenció Primària. Combina la gestió amb l’assistència, treballant de manera periòdica en el PAC de Sant Vicenç dels Horts. És Membre del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, des de l’any 2011, co-liderant projectes per al foment de l’autocura i apoderament de les persones amb malalties cròniques i les seves famílies.

No et quedis a casa, participa!

 

El proper 24 de febrer no et quedis a casa! És molt important que vinguis al COIB i votis. Cada vot és important i el teu, pot ser decidiu per marcar la diferència entre una COIB renovat i amb una candidatura de relleu, o que guanyin les de sempre.

Si aquest dia no pots anar a votar, demana el vot per correu i assegura't que la teva opinió compti!