Vocalia

Pediatria

Programa

La vocalia de l’especialitat d’infermeria  pediàtrica té com a finalitat treballar i vetllar pel compliment dels drets a la infància i adolescència i donar suport a les infermeres que  aporten  cures de qualitat en totes les fases del procés de salut i final de la vida. Fomentant la capacitació i autocura.

A la vegada volem  impulsar el correcte desenvolupament de totes les àrees i àmbits d’actuació  com són: l’assistència, docència, gestió, recerca i innovació.

També volem fer créixer i evolucionar l’especialitat amb noves  estratègies que facilitin l’autocura   individual i col·lectiva de les infermeres  especialistes en  pediatria,  per  millorar la qualitat de vida professional  i els estressors derivats de les seves activitats assistencials.

Benestar de les infermeres per l’excel·lència de les cures
 • Identificar i actualitzar el registre real de les infermeres especialistes de pediatria .
 • Reforçar els nous models assistencials i noves visions de futur.
 • Crear xarxes d’infermeres al territori. Interessar-nos per les activitats reals de les infermeres i pels seus projectes.
 • Elaborar un pla estratègic, planificar una memòria anual i avaluar l’impacte 
Recerca i transferència del coneixement
 • Impulsar  l’ activitat científica i proporcionar estratègies i eines per fer publicacions i difusió
 • Estimular Recerca multicèntrica
 • Crear un llistat de premis i beques i aportar la informació a canals de comunicació
 • Realitzar una publicació anual des de la vocalia respecte a la satisfacció laboral de les infermeres pediàtriques i altres de temàtiques que estiguin vinculades a les infermeres d’aquesta especialitat.
Autoregulació de la professió infermera i de l´especialitat
 • Crear un mapa d’infermeres especialistes pediàtriques i de referents de serveis específics.
 • Fer difusió de les infermeres expertes i referents de temes específics.
 • Impulsar i consensuar nous àmbits d’actuació de les especialistes infermeres de pediatria
 • Aportar notícies de les millors pràctiques i fer visible la necessitat de benchmarking
Desenvolupament personal i professional
 • Generar un programa de formació anual presencial i On line amb metodologies innovadores i ajustat a les necessitats de les infermeres pediàtriques.
 • Organitzar jornada anual especifica de l’especialitat pediatria en la qual es pressentin treballs de recerca .
 • Apropar-nos als programes formatius de les universitats per estudi de: grau , posts graus, màster , IIRS i doctorat
 • Incorporar programes d’autocura i benestar emocional de les infermeres pediàtriques.
 • Assessorar a les infermeres en models de lideratge per implementar a les seves institucions
 • Ser un punt de trobada per les IIR. Crear grups de treball i tallers per les IIRS.
Reconeixement de la competència i de la trajectòria professional
 • Estimular a generar innovació en l’especialitat pediàtrica.
 • Fer visible i reconèixer el treball de la infermera pediàtrica tant a les institucions,   organismes i  mitjans de comunicació.
 • Posicionament de l’especialitat d’infermeria pediàtrica en relació amb la visibilitat a la societat.
 • Elaborar un indicador de satisfacció de l’impacte de la infermera pediàtrica en els processos de salut i fer públic els resultats.
Relacions institucionals
 • Participar en les polítiques de salut i grups d’interès del departament de salut.
 • Mantenir canals de comunicació actius amb institucions i els diferents consells d’infermeria .
 • Promoure relacions amb Acadèmia Ciències Mèdiques., Societats Científiques, infermeres i mediques, nacionals i internacionals
 • Apropar-nos a les direccions d’institucions pediàtriques i aportar un feedback de les necessitats infermeres i resultats obtinguts.
 • Conèixer les línies de treball de les institucions i interaccionar amb elles per fer projectes conjunts de Pediatria.
Responsabilitat social
 • Treballar conjuntament amb la vocalia de ciutadania del COIB.
 • Crear formació i activitats, tallers per la ciutadania des de la perspectiva pediàtrica.
 • Visibilitat i participació activa en associacions vinculades a la Pediatria.
 • Proporcionar informació  actualitzada de l’especialitat pediàtrica i ressaltar temes d’interès.

Encarna Gómez

Hospital Sant Joan de Déu

Candidata a vocal

 

Currículum professional

Resum curricular

Diplomada en Infermeria Escola Universitària d’infermeria Nostra Senyora del Mar . Infermera Especialista en Infermeria pediàtrica. Postgrau d’infermeria en oncologia per l’Institut Català d’Oncologia. Postgrau Teòric-Pràctic per a infermeres actualització en cures intensives en la infància i adolescents per l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu. Màster en Infermeria Pediàtrica per la Universitat de Barcelona. Màster Administració i Gestió en cures d’Infermeria per l’Escola Universitària d’Infermera Santa Madrona. Màster en Ciències en Infermeria per la UIC. Màster Universitari Recerca i Innovació en Cures Infermeres – UAB. Actualment doctoranda UB.

En l’àmbit assistencial, infermera des de fa 26 anys, infermera de nounats, cures intensives pediàtriques, oncologia, pediatria, unitat suport infermera en qualitat i docència, unitat cirurgia ambulatòria. Gestió de guàrdies de cap de setmana des de 2005 al 2017. Infermera Gestora , unitats cirurgia general- cirurgia cardíaca i Immuno al·lèrgies.

En l’àmbit docent:

 • Professora col·laboradora per l’Agencia de qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. AQU. Des de 22 Abril 2009.
 • Col·laboració Docent en Campus docent Sant Joan de Déu des de 2008-2013.
 • Docent de alumnes de pràctiques de Diplomatura d’infermeria i Grau a Hospital Sant Joan de Déu. 2008-2014
 • Codirectora de Máster en cures d’infermeria en la infància i adolescència 2008-2019.
 • Col·laboració Docent en Campus docent Sant Joan de Déu Máster en cures d’infermeria en la infància i adolescència des de 2018
 • Màster d’ Atenció Emocional al Nen Hospitalitzat, segons el Model Child Life
 • Postgrau Teòric-pràctic infermers/infermeres: Actualització en cures intensives en nens i adolescents .
 • Tutora de treballs final de grau d’infermeria i fisioteràpia (TFG)  2017-2018 

 

En el àmbit de la recerca ha participat en diversos actes científics i publicacions. Ha rebut diferents reconeixements i premis pel seus projectes i estades a Europa i els Estats Units. En l’àmbit de la Recerca atorgades diverses beques entre les quals es destaquen 2 beques de Convocatòria de naturalesa competitiva corresponent al programa d’Intensificació d’infermers/as del “Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016 – 2020 (PERIS)” 2019-2020

Les seves línies de treball relacionades amb la innovació es centren en la gamificació, simulació clínica, Lego® Serious Play® i robòtica social, teràpies multisensorials Snoezelen, tractaments no farmacològics per a minimitzar el dolor i ansietat, formació utilitzant metodologies en línia, microlearning i simulació. Aplicació de les temàtiques esmentades des de la perspectiva ètica de la cura.

Càrrec actual

Infermera especialista a pediatria Hospital Sant Joan de Déu.

Actualment beneficiària de beca de Convocatòria de naturalesa competitiva corresponent al programa d’Intensificació d’infermers/as del “Pla estratègic de recerca i innovació en salut” “2016 – 2020 (PERIS).

Presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria pediàtrica.

Membre de Grup de Recerca infermer d’Hospital Sant Joan de Déu. 

Membre de ITCOIB.

No et quedis a casa, participa!

 

El proper 24 de febrer no et quedis a casa! És molt important que vinguis al COIB i votis. Cada vot és important i el teu, pot ser decidiu per marcar la diferència entre una COIB renovat i amb una candidatura de relleu, o que guanyin les de sempre.

Si aquest dia no pots anar a votar, demana el vot per correu i assegura't que la teva opinió compti!