Vocalia

Medicoquirúrgica

Programa

La vocalia de medicoquirúrgica de la Candidatura INFERMERES 2020 vol dotar a totes les infermeres i infermers que treballem en aquest àmbit de les eines i el suport necessari per brindar unes cures infermeres adequades a la nostra població, contínuament canviant i que ha de formar part de les decisions. En creixement continu, treballant en equip, amb responsabilitat, credibilitat, il·lusió i implicació per millorar el COIB que és de tots i totes, que som tots i totes.

Benestar de les infermeres per l’excel·lència de les cures
 • Mantenir els espais de debat professional online i presencials per conèixer i donar resposta a les necessitats, la realitat i les inquietuds de les infermeres d’aquest àmbit.
 • Volem treballar pel desbloqueig definitiu de l’especialitat i les seves branques, mentre aquestes no puguin ser especialitats per si mateixes: Quiròfan, UCI, Urgències, Emergències, Hemodinàmica, Arrítmies, Anestesia, Perfussionistes, Esterilització i aquelles altres que tinguin identitat pròpia.
 • Desenvolupament i consolidació de les infermeres de pràctica avançada.
 • Centrat en la nova situació de la professió, amb una formació de grau, influint en tots els contexts de la sanitat, desenvolupant la vessant investigadora, gestora, assistencial humana, tenint la persona com en centre  (persona amb problema de salut, no al pacient o malalt, client).
 • Establir i unificar la ràtio amb una correcta gestió de les infermeres mitjançant escales validades per la nostra professió (NEMS, NAS o VACTE).
Recerca i transferència del coneixement
 • Promoure i fomentar la implicació de les infermeres en el desenvolupament de projectes d’innovació i de recerca d’interès, en col·laboració amb les unitats de recerca i universitats.
 • Fomentar aquells projectes de recerca que puguin ajudar a millorar les condicions laborals de les infermeres, contribuint i promocionant treballs que ens ajudin a arribar a pactes polítics d’acord amb els estàndards de qualitat, relacionats amb el nivell d’autonomia i de dependència de les persones ingressades als hospitals, que és el que determina les càrregues de treball reals. Això, és necessari per situar en millors condicions de reconeixement a les infermeres que treballen en aquest ampli àmbit.
 • Ajudar a difondre, donar visibilitat als projectes realitzats. Crear una xarxa d’infermeres investigadores.
 • Implicar a les institucions a promoure la recerca.
Autoregulació de la professió infermera i de l´especialitat

Regular les competències que li són pròpies a l’especialitat, i els llocs de treball que ha d’ocupar la infermera dins del seu àmbit propi i autònom de competències.

Desenvolupament personal i professional
 • Crear espais d’anàlisis de la pràctica professional i fomentar el desenvolupament de competències.
 • Fomentar la formació continuada.
 • Treballar per la promoció de la imatge de la nostra professió en tots els àmbits.
 • Ple suport als esforços a favor de la humanització de les cures. Traspassant l’aspecte tecnològic dels processos assistencials, no oblidant que tenir cura és un treball de sinergia i complementarietat entre la competència tècnica i la competència ètica de la infermera.
Reconeixement de la competència i de la trajectòria professional
 • Reconèixer per cada posició de treball l’adequació del professional segons la seva experiència curricular i formació, a l’hora de promocionar en qualsevol institució.
 • Advocar davant els diferents òrgans i gestors de les institucions pel correcte desenvolupament de les competències de la/les nostra/es especialitat/s.
Relacions institucionals

Donar visibilitat dels factors que expliquen la complexitat en la prestació de les cures i denúncia d’aquells obstacles que dificulten el treball infermer. Avaluar les càrregues d’infermeria per conèixer la realitat de cada espai de salut, evitant la sobrecàrrega assistencial en sanitat.

Responsabilitat social

Buscar la simbiosi “COIB-Associacions” per ajudar a créixer aquestes associacions i que el col·legi estigui més integrat a la societat professional i civil.

Angel Mencias

Candidat a vocal

 

Currículum professional

Resum curricular

Diplomat en Infermeria, Diplomat en Fisioteràpia, Especialista en infermeria de treball, Especialista en cures medico-quirúrgiques, Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria per la l’Escola d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Formació empresarial en Direcció d’Infermeria per l’Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA) de Barcelona. Màster en Prevenció de riscos Laborals especialitats de Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Ha treballat com infermer assistencial a diferents hospitals en àrees de cures intensives, unitat coronaries i urgències, posteriorment va treballar en centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) com infermer assistencial i posteriorment com Adjunt a la Direcció Infermera de diferents centres de l’àrea de Barcelona ciutat. Durant un temps va compaginar aquesta feina amb la d’ infermer del treball en Transports Metropolitans de Barcelona i posteriorment com tècnic en prevenció responsable de riscos psicosocials i investigació d’accidents de treball.

Ha estat de Professor del postgrau d’infermeria del treball de ‘IDEC, Universitat Pompeu Fabra. Col·laborador docent en el curs “casos prácticos en riesgos psicosociales” que organitza anualment el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSHT). Ha impartit nombrosos cursos relacionats amb la infermeria assistencial i de gestió en empreses i institucions catalanes.

Ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en jornades i congressos d’àmbit estatal. Ha presentat diferents ponències i ha participat en taules rodones i coautor de diferents articles i comunicacions científiques relacionades amb la infermeria del treball i la Salut Laboral.

Ha ocupat diferents càrrecs en diferents juntes de govern del Col·legi d’infermeria de Barcelona , així com d’associacions i societats científiques relacionades amb la infermeria. Ha estat membre del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut de l’Institut d’Estudis de la Salut, membre de la Comissió de Salut Publica del Departament de Sanitat , vocal del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya,  membre del Consell Assessor de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball i Vicepresident de l’associació catalana d’infermeria del treball i Salut Laboral.

Càrrec actual

Actualment realitza tasques d’assessor a temps parcial, en temes d’infermeria i riscos psicosocials al Servei de Prevenció, Medicina del Treball i Psicosociologia de Transports Metropolitans de Barcelona i com Instructor en cursos de primers auxilis de SVB+DEA pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

No et quedis a casa, participa!

 

El proper 24 de febrer no et quedis a casa! És molt important que vinguis al COIB i votis. Cada vot és important i el teu, pot ser decidiu per marcar la diferència entre una COIB renovat i amb una candidatura de relleu, o que guanyin les de sempre.

Si aquest dia no pots anar a votar, demana el vot per correu i assegura't que la teva opinió compti!