Vocalia

Llevadores

Programa

La vocalia de llevadores de la Candidatura INFERMERES 2020  és un equip compromès amb les competències de la llevadora i la salut sexual i reproductiva. Els seus membres aporten la seva experiència per a donar el millor servei a les llevadores i a la resta de col·legiades i col·legiats, per brindar unes cures d’excel·lència a la dona en l´àmbit de la salut sexual i reproductiva.

La proposta d’actuacions específiques per a les llevadores segueix les línies del programa INFERMERES 2020 i són les següents:

Benestar de les infermeres per l’excel·lència de les cures
 • Donar suport en tots aquells aspectes assistencials, formatius, d’investigació i docència que promocionen i fan visibles a les llevadores, així com a les seves competències en salut sexual i reproductiva,
 • Treballar per aconseguir un augment de la ràtio de llevadores a nivell assistencial.
 • Recollir i donar resposta als problemes, dubtes i propostes que les llevadores realitzen,
 • Donar, en tot moment, suport a l’emprenedoria i ajuda en els projectes innovadors de la nostra especialitat.
Recerca i transferència del coneixement
 • Fomentar i facilitar la implicació de les llevadores en recerca
 • Donar visibilitat al resultat de les seves recerques. 
Autoregulació de la professió infermera i de l´especialitat
 • Crear un observatori permanent que vetlli per a la prevenció de situacions de solapament de competències i/o intrusisme entre: les diferents especialitats infermeres, altres professions sanitàries o iniciatives no professionals.
Desenvolupament personal i professional
 • Crear espais per a l’anàlisi de la pràctica professional i fomentar el desenvolupament de les competències.
 • Establir fòrums de discussió amb col·legiades i col·legiats sobre temes que siguin d’interès per a les llevadores.
 • Impulsar la formació continuada.
Reconeixement de la competència i de la trajectòria professional
 • Reforçar el rol de la llevadora com a referent autònom en l’atenció a: l’embaràs, el part i el puerperi de baix risc.
 • Reforçar el rol de la llevadora com a referent clau en la cura de l’embaràs, el part i el puerperi de risc.
 • Impulsar l’ocupació dels llocs de gestió relacionats amb la salut sexual i reproductiva per llevadores.
 • Advocar davant els diferents gestors i òrgans polítics sanitaris, les bones pràctiques en l’atenció al part i a la salut sexual i reproductiva, les quals depenen del desenvolupament efectiu de les competències de les llevadores en el sistema de salut.
 • Col·laborar en la unificació d’indicadors en relació amb la salut afectiva, sexual i reproductiva, i en la reavaluació dels nivells de risc relacionats amb l’embaràs i el part.
Relacions institucionals
 • Incidir en la creació d’ocupació, fomentant espais susceptibles de ser ocupats professionalment per llevadores.
 • Instar les organitzacions sanitàries a establir llocs de treball en els que es requereix la figura de la llevadora, exigint el nostre reconeixement diferencial.
 • Treballar conjuntament amb les associacions professionals per mantenir i lluitar a favor de les nostres competències.
Responsabilitat social
 • Treballar conjuntament de manera interdisciplinària per tal d’assolir i garantir nous reptes en la salut sexual i reproductiva, oferint així un millor servei de salut a les dones.
 • Col·laborar en accions de millora adaptades a les necessitats de les dones
 • Fomentar la participació de les llevadores en tots els fòrums socials en els quals es parli de salut sexual i reproductiva.
 • Realitzar campanyes de visualització social del paper de la llevadora en l’atenció a la salut sexual i reproductiva.

Noemí Obregón

Parc Taulí

Candidata a vocal

 

Currículum professional

Resum curricular

Doctora amb menció cum laude en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona (2014). Diplomada en Infermeria per la Universitat de Cantàbria (1999). Especialista en Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora) per la Unitat Docent de Llevadores de Catalunya (2003).

És també Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006). Màster en Salut Pública i Comunitària per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008) i Diplomada en Gestió Hospitalària per la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha treballat com a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell des de 2003, com a llevadora i com a Gestora Assistencial de les Urgències i hospitalizació de Ginecologia i Obstetrícia des de 2008.

En l’àmbit docent, ha estat professora associada des del 2008 al 2019 en l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, on ha impartit l’assignatura de Salut Sexual i Reproductiva.

Les seves línies de recerca es centren en els temes de gènere, en la prevenció en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, i en les cures relacionades amb l’atenció a l’embaràs, part i puerperi.

Càrrec actual

Gestora Assistencial de Ginecologia i Obstetrícia, Presidenta de la Subcomissió de Docència d’Infermeria i membre del Comitè Institucional de Competències Professionals a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell.

Col·labora en la formació teòrica de l’Especialitat de Llevadora dins del programa formatiu de la Generalitat.

No et quedis a casa, participa!

 

El proper 24 de febrer no et quedis a casa! És molt important que vinguis al COIB i votis. Cada vot és important i el teu, pot ser decidiu per marcar la diferència entre una COIB renovat i amb una candidatura de relleu, o que guanyin les de sempre.

Si aquest dia no pots anar a votar, demana el vot per correu i assegura't que la teva opinió compti!