Vocalia

Família i Comunitària

Programa

La vocalia d’infermeria familiar i comunitària de la candidatura infermeres 2020 és l’espai obert i  participatiu per  les infermeres que treballen a l’APS i que estan compromeses en la millora i l’excel·lència d’aquest àmbit competencial. Tanmateix  fomentarem el desenvolupament i la visualització de la infermera familiar i comunitària, on totes les infermeres se sentin acompanyats en les seves trajectòries mantenint  i potenciant les sinergies amb les societats científiques i d’altres actors del sistema de salut en l’àmbit familiar i comunitari.

La proposta d’actuacions específiques, que segueix les línies del programa general INFERMERES 2020, són les següents:

Benestar de les infermeres per l’excel·lència de les cures
 • Generar espais, online i presencials, per a conèixer i donar resposta a les preocupacions, dubtes o necessitats de les infermeres familiars i comunitàries.
 • Treballar per aconseguir una dotació d’infermeres, a l’atenció primària de salut, d’acord amb les necessitats i situacions de salut de la població que atenem amb l’objectiu d’oferir una atenció segura i de qualitat tot garantint la qualitat de vida professional i laboral de les infermeres.
 • Adoptar estratègies per protegir-nos de qualsevol acte d’expressió violenta d’acord amb les polítiques de tolerància zero.
 • Treballar una proposta definitiva que activi la categoria professional de la infermera familiar i comunitària.
Recerca i transferència del coneixement
 • Promoure i fomentar el desenvolupament de projectes d’innovació organitzativa, de recerca i d’interès per a l’atenció primària en col·laboració amb les unitats de recerca i universitats.
 • Difondre els projectes realitzats per les infermeres i fomentar una xarxa d’infermeres investigadores a l’Atenció Primària.
 • Proporcionar un pla formatiu i assessorament en recerca.
 • Instar a les institucions a promoure que es contemplin les condicions laborals necessàries per a poder investigar en atenció primària.
 • Posar en valor els models d’atenció integrats que ofereix la infermera familiar i comunitària.
Autoregulació de la professió infermera i de l´especialitat
 • Seguiment continu dels acords dels processos d’autoregulació professionals dels àmbits de responsabilitat propis amb el doble objectiu: vetllar per la seguretat jurídica de les infermeres que treballen a l’Atenció Primària i garantir la màxima qualitat assistencial a les persones que atenem.
 • Instar al legislador a adaptar les normes que entorpeixen i posen en risc el desenvolupament competencial i la seguretat jurídica de les infermeres.
Desenvolupament personal i professional
 • Proposar accions formatives emprant diferents formats pedagògics innovadors .
 • Adaptar el pla formatiu a les necessitats de les infermeres que treballen a l’atenció primària de salut.
 • Traslladar a les universitats recomanacions per a la generació del pla formatiu del pregrau i postgrau.
 • Col·laborar en la formació de pregrau, postgrau, màster, especialitzada i els programes de doctorat.
 • Col·laborar en la formació dels tutors de pràctiques del grau d’infermeria i de la formació especialitzada d’Infermeria Familiar i Comunitària.
Reconeixement de la competència i de la trajectòria professional
 • Exigir la resolució del procés de reconeixement de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària per la via excepcional.
 • Exigir que s’ofereixin totes les places de formació especialitzada acreditades.
 • Exigir que s’augmenti les places de formació especialitzada via IIR segons les necessitats reals.
 • Promourem la creació d’una taula amb la participació de tots els agents implicats per tal d’arribar a un acord, sense inequitats, de les condicions laborals i l’accés als llocs de treball per les especialistes via IIR i les EESTO.
 • Vetllar pel reconeixement de les carreres professionals des d’un punt de vista de desenvolupament professional i personal.
 • Promoure consensos amb infermeres d’altres àrees d’interès i/o especialitats per tal de treballar la continuïtat de les cures i cooperar aportant les nostres especificitats.
Relacions institucionals
 • Seguir demanant i exigint a les organitzacions competents la creació de la categoria d’Infermera familiar i comunitària en l’àmbit de l’Atenció Primària.
 • Generar i enfortir més aliances i col·laboracions amb:
  • Societats científiques, especialment en l’àmbit de l’Atenció Primària, per a defensar i millorar les condicions laborals i professionals de les infermeres de família i comunitària.
  • Universitats amb l’objectiu de potenciar la visió de l’atenció familiar i comunitària en el pregrau i postgrau, generar projectes de recerca i d’innovació, fomentar la realització de tesis doctorals en l’àmbit de la infermeria familiar i comunitària i facilitar l’accés de les infermeres a les places de professors titulats.
  • Unitats Docents Multiprofessionals d’Atenció familiar i comunitària amb l’objectiu de col·laborar en la millora de la formació especialitzada, instar i participar activament juntament  amb les institucions competents a millorar el reconeixement de la figura del tutor/a.
  • Infermeres de tots els àmbits, professionals, especialitats i  sectors de la comunitat, amb associacions de ciutadans, etc. per a desenvolupar estratègies i promoure programes de salut, recerques, guies clíniques, formació, etc.
Responsabilitat social
 • Dissenyar un pla de comunicació per a donar a conèixer el paper essencial i les competències específiques de les infermeres de família i comunitària i d’atenció primària de salut al conjunt de la societat i a la resta de professionals.
 • Vetllar per la difusió de la imatge i dels serveis especialitzats que oferim a la societat com a  infermeres  familiars i comunitària.
 • Participar en el desenvolupament, implementació i avaluació de polítiques estratègies i programes de salut, en col·laboració amb les institucions de salut, societat científiques i associacions de ciutadans/es.

Lorena Villa

CAP Can Bou

Candidata a vocal

 

Currículum professional

Resum curricular

Diplomada en Infermeria per la Universitat de León. Màster Internacional en Gener i Diversitat per la Universitat d’Oviedo. Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària en la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

Ha treballat com infermera assistencial en diferents àmbits però majoritàriament ha desenvolupat la seva experiència assistencial en l’atenció primària de salut.

En l’àmbit de la docència, ha participat com docent en diferents cursos i tallers relacionats amb l’atenció primària i les tecnologies de la innovació i la comunicació. Ha sigut tutora de practiques del Grau d’Infermeria i tutora del programa de formació dels residents d’Infermeria Familiar i Comunitària de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS).

En l’àmbit de la recerca, ha estat autora i coautora de diferents publicacions i ha realitzat diferents comunicacions, taules rodones i conferències en jornades i congressos nacionals i internacionals. Ha format part de diversos comitès científics i organitzatius en Jornades d’àmbit estatal.

En l’àmbit de la innovació, ha estat coautora de diferents eines tecnològiques de salut. Ha rebut diferents reconeixements i premis per aquestes en congressos nacionals i internacionals.

 Ha sigut membre de diferents grups de treball de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFICC). Actualment, és membre del grup d’innovació i tecnologia del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona i membre de la Comissió de Seguiment de la Gestió Infermera de la Demanda del Consell de  Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Càrrec actual

Infermera de Família i Comunitària en el Centre d’Atenció Primària Can Bou (CASAP).

Professora associada en el Departament d’Infermeria de Salut Publica, Salut Mental y Materno-Infantil de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Vocal de la Comissió Nacional de l’Especialitat d’Infermeria Familiar i comunitària

No et quedis a casa, participa!

 

El proper 24 de febrer no et quedis a casa! És molt important que vinguis al COIB i votis. Cada vot és important i el teu, pot ser decidiu per marcar la diferència entre una COIB renovat i amb una candidatura de relleu, o que guanyin les de sempre.

Si aquest dia no pots anar a votar, demana el vot per correu i assegura't que la teva opinió compti!