Programa

Descarrega i comparteix!

Descarrega’t i comparteix amb les teves companyes i companys el document on resumim el nostre programa i t’expliquem que farem per les #InfermeresdeBCN!

Eixos del programa

Benestar de les infermeres per l’excel·lència de les cures

Què entenem?

Equilibri dels determinants de salut i socials que afecten les infermeres i que reverteix en la qualitat i l’excel·lència de les cures.

 

Què farem?

Afavorir i ser participes en la millora dels interessos vinculats a un exercici professional amb plena autonomia, a unes bones condicions dels llocs de treball  i socials de les infermeres.

Què treballarem?

 • Identificarem les necessitats i inquietuds de les infermeres.
 • Proposarem nous serveis i mantenir d’altres, tot ampliant l’oferta de serveis a les infermeres.
 • Liderarem espais de participació per poder prendre decisions. Perquè les infermeres hem d’estar presents, participant activament en els llocs on es prenen les decisions.
 • Crearem un Observatori que vetlli per aquest benestar, defensant unes millors condicions professionals i fent-ne el seguiment adequat en el territori i els centres de treball.

Recerca i transferència de coneixement

Què entenem?

La recerca  inclou processos que tenen com a finalitat la creació de coneixement nou. D’aquesta manera, mitjançant la metodologia científica es dona resposta a preguntes plantejades des de la infermeria que aborden aspectes socials i de salut. Aquests coneixements es divulguen al públic especialitzat a través de revistes científiques, sovint amb factor d’impacte. A través de la recerca també millorem la qualitat de les cures, de la gestió i de la docència.

La transferència de coneixement és el conjunt d’accions destinades a valoritzar i  transferir el coneixement i els resultats de la recerca en la societat. Aquesta difusió dona visibilitat a la infermeria.

 

Què farem?

Volem que les infermeres continuïn tenint l’oportunitat de formar-se i/o millorar la seva formació en recerca i tinguin l’oportunitat de fer recerca, difusió dels seus projectes, de la mateixa manera que volem que els resultats es transfereixin a la pràctica.

Què treballarem?

 • Fomentarem i facilitarem la implicació de les infermeres en recerca pròpia i transversal, així com incrementar la producció científica i donar visibilitat.
 • Donarem visibilitat als grups de recerca emergents, preconsolidats i consolidats.
 • Facilitarem a través d’ajuts, premis i beques l’accés a la recerca.
 • Ajudarem a difondre els resultats a la difusió amb ajuts econòmics i assessors.

Autoregulació de la professió infermera

Què entenem?

Les infermeres tenim la responsabilitat  d’ordenar i promoure la regulació per fer créixer la professió a través de processos participatius amb diàleg i consens.

En l’actual context sanitari, les infermeres ens hem d’adaptar per donar respostes a les necessitats de salut canviants de la societat.

 

Què farem?

 • Que es reguli i s’expliciti les aportacions específiques (generalistes, especialistes, expertesa, pràctica avançada) dins del sistema salut.
 • Reforçarem competències mitjançant evidències que demostrin la seva validesa i oportunitat pel sistema sanitari.
 • Fer coneixedora a la població d’aquestes competències infermeres sovint desconegudes per les persones ateses.

Què treballarem?

 • Consensuarem les sinergies que s’han d’establir entre totes les especialitats infermeres.
 • Difondrem els continguts dels consensos acordats entre les administracions, les associacions de pacients i usuaris, perquè el contingut del treball infermer arribi a totes les persones.
 • Facilitarem que les vocalies i grups de treball del COIB impulsin i mantinguin actius els processos d’autoregulació en el seu àmbit de responsabilitat i d’actuació.
 • Defensarem aquesta autoregulació en tots els àmbits d’actuació de les infermeres, denunciant i perseguint tota pràctica intrusiva.

Desenvolupament personal i professional

Què entenem?

És el conjunt d’accions de formació i desenvolupament personal i professional  que engloba activitats i programes d’aprenentatge teòrics i/o pràctics, desenvolupats per millorar les habilitats, el coneixement i el manteniment i actualització  les competències professionals de les infermeres.

Què farem?

Oferirem amplia i diversa formació de qualitat a totes les infermeres dins del seu àmbit, i mantindrem d’altres existents, amb l’objectiu de mantenir coneixements i habilitats que millorin  la seguretat a la seva pràctica diària

Què treballarem?

 • Adaptarem la formació a les diferents etapes de la vida laboral.
 • Crearem formats adequats a la realitat laboral i amb la conciliació de la vida personal.
 • Crearem un Portal Formatiu Integrat on totes les infermeres puguin registrar la formació continuada assolida, sigui o no impartida des del COIB, Jornades i Congressos Anuals.
 • Aproparem la formació als territoris.

Reconeixement de la competència i de la trajectòria professional

Què entenem?

L’expertesa i trajectòria de les infermeres en els diferents àmbits (assistència, docència, gestió i recerca) requereixen molt més reconeixement institucional.

Què farem?

Que a les infermeres se’ls hi reconegui la seva trajectòria professional.

Posarem en valor la competència professional, i instar als proveïdors de serveis de salut i socials (empreses i institucions) a reconèixer-la

Què treballarem?

 • Participarem, amb els agents responsables, del reconeixement de les trajectòries, fruit de la complexitat de la pràctica, de la formació rebuda, i de les experteses personals i professionals.
 • Acreditarem oficialment les competències professionals, fent valdre la inserció i integració laboral.
 • Treballarem amb les empreses i institucions i obrirem un debat rigorós que endreci tots aquests itineraris.

Relacions institucionals

Què entenem?

Les infermeres que som agents de canvi, claus per millorar l’atenció de la salut amb un model humanista, hem d’estar presents on es generen polítiques de salut: administracions i entitats; per poder garantir  les cures infermera a les que tenen dret els ciutadans.

 

Què farem?

 • Participarem més activament on es prenen decisions i s’estableixen les polítiques de salut, sense ambigüitats, prioritzant les aportacions de les infermeres envers les persones que cuidem.
 • Establirem vincles amb tota mena d’associacions on les infermeres puguin aportar valors i accions coherents amb la dimensió comunitària de la seva pràctica.
 • Compartirem consens i cooperarem, amb les associacions i societats.
 • Potenciarem el rol i la presència de les infermeres a escala política.

Què treballarem?

 • Difondrem l’aportació infermera i posarem en valor els àmbits de responsabilitat.
 • Creixerem en espais de diàleg i garantirem la presència de totes les infermeres del territori.
 • Traslladarem les propostes del Nursing Now a les realitats de les infermeres i materialitzar les propostes.

Responsabilitat social

Què entenem?

La responsabilitat social fa referència als compromisos que el COIB adopta amb les infermeres, té en compte la seva  implicació indispensable amb l’entorn, amb les institucions de salut i amb la pròpia corporació.

Què farem?

 • Que el ciutadà conegui i reconegui el dret a ser cuidat per les infermeres i identifiqui els seus àmbits de responsabilitat.
 • Afavorirem les sinergies entre infermeres de diferents generacions, tot aprofitant el coneixement i l’expertesa de les infermeres sèniors.
 • Ampliarem i consolidarem vincles amb institucions sanitàries, socials i amb la societat que atenem.

Què treballarem?

 • Desenvoluparem projectes que impliquin la participació activa de les persones que atenem.
 • Accions vers l’entorn i la societat que posen de manifest el valor de les infermeres.
 • Establirem les condicions perquè l’experiència i el coneixement infermer reverteixi en les noves generacions.

No et quedis a casa, participa!

 

El proper 24 de febrer no et quedis a casa! És molt important que vinguis al COIB i votis. Cada vot és important i el teu, pot ser decidiu per marcar la diferència entre una COIB renovat i amb una candidatura de relleu, o que guanyin les de sempre.

Si aquest dia no pots anar a votar, demana el vot per correu i assegura't que la teva opinió compti!