La plataforma EESTO (infermeres especialistes sense títol oficial) neix amb l’objectiu d’obtenir el reconeixement / habilitació de les infermeres que treballen en alguna de les actuals especialitats d’infermeria (http://www.eesto.org/index.php/sobre-eesto/objetivos). 

Per entendre i analitzar l’origen d’aquesta reivindicació hem de remuntar-nos l’any 2005 i al Real Decreto 450/2005 de 22 d’abril sobre Especialidades de Enfermería, que va substituir l’anterior de 1987, i a la seva ineficient aplicació per part de l’òrgan competent, el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i Igualtat (MSSSI). S’ha executat parcialment, amb dilatació de terminis inexplicables, com el cas de la prova de competència per via excepcional d’infermeria familiar i comunitària o, la nul·la aplicació, en el cas d’infermeria medicoquirúrgica.

La norma estableix 3 vies d’accés al títol d’especialista: experiència, experiència + formació i infermera interna resident (IIR) la realitat és que, fruit d’aquesta negligent planificació i gestió per part del MSSSI, a data d’avui ens trobem amb infermeres que, malgrat no complir el que estableix el decret dins de les dates de tall, han desenvolupat competències, estan treballant en llocs especialitzats i, moltes, son tutores de les IIR. La casuística és de més variable i en la majoria dels casos és per necessitats de cobrir els serveis i la manca d’infermeres especialistes titulades fruit de la nul·la planificació alhora d’ofertar places via IIR. 

Des de la candidatura Infermeres 2020, entenem i compartim el neguit de les companyes integrants de la plataforma EESTO i les seves legítimes reivindicacions així com la postura de les infermeres especialistes titulades, via IIR, que volen que se’ls reconegui l’esforç que ha estat obtenir la titulació per aquesta via (tot sovint havent de renunciar a la comoditat d’estar prop de casa i dels seus). 

La naturalesa del conflicte rau en un problema de competència estatal, que sobrepassa al Col·legi Oficial d’Infermeres i infermers de Barcelona (COIB) i la seva responsabilitat però no en pot estar aliè.

Des de la candidatura Infermeres2020, apel·lem a fer pinya entre totes i no fragmentar encara més la professió infermera. En cas que ens feu confiança i tinguem la responsabilitat de la propera Junta de Govern del COIB serem part activa de la solució i proposem les següents accions:

  • Exigirem al Consejo general de Enfermería de España (CGE) que faci complir els compromisos subscrits amb el MSSSI pel desenvolupament complert del decret 450/2005. 
  • Exigirem ofertar totes les places de formació especialitzada acreditades. 
  • Exigirem augmentar les places de formació especialitzada via IIR segons les necessitats reals de cada especialitat. 
  • La possible creació d’altres vies excepcionals per part del Ministeri, no serà un procés ràpid ni àgil. És un problema que necessita d’una resposta i solució a curt termini. Per això, a nivell de Catalunya, promourem la creació d’una taula amb la participació de tots els agents implicats per tal d’arribar a un acord, que reconegui l’expertesa i eviti les iniquitats, de les condicions laborals i l’accés als llocs de treball, per les especialistes via IIR i les EESTO.