Infermeres 2020 posa de manifest el seu desacord amb el resultat de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), amb el recompte de vots i amb l’acta d’escrutini. La Candidatura no està d’acord amb el resultat proclamat per la Mesa Electoral i comunica que ha endegat accions per tal que se’n revisi el resultat. Amb l’empara de la legislació vigent i actuant en defensa tant dels seus simpatitzants com del conjunt de votants, la Candidatura ha presentat un escrit d’impugnació del resultat de les eleccions proclamades per la Mesa Electoral.

A l’inici de la jornada de votació es va comunicar que els serveis administratius del COIB havien separat més de 200 vots perquè no havien estat tramesos, segons indiquen els estatuts, amb la modalitat de “correu certificat”. Majoritàriament, aquests vots havien estat enviats des de correus amb la modalitat certificada “correos exprés”. La mateixa Mesa ha admès aquesta modalitat, en aquest mateix procés electoral, a les infermeres i infermers que van sol·licitar la documentació del vot per correu. Segons ha certificat Correos, aquesta és una modalitat vàlida de correu certificat.

Un cop fet l’escrutini i, abans de la proclamació verbal dels resultats per part del president de la Mesa Electoral i de la redacció de l’acta i posterior publicació, i el fet de no haver considerat les reiterades queixes manifestades pels interventors i alguns membres de la Candidatura, Infermeres 2020 va fer, davant del president i la secretaria de la Mesa Electoral i dels serveis jurídics, una nova reclamació verbal per part de dos candidats d’Infermeres 2020, que també va ser desoïda. A l’acta d’escrutini no es fa menció dels més de 200 vots retirats pels serveis administratius del COIB ni tampoc es recullen les reclamacions formulades per Infermeres 2020.

Si la Mesa desoeix de nou aquests arguments i no es pronuncia o es pronuncia en contra del interessos dels votants afectats, Infermeres 2020 anuncia que esgotarà qualsevol via, fins i tot la judicial, per tal de garantir que les infermeres i infermers de Barcelona puguin materialitzar i exercir el seu dret a vot amb totes les garanties democràtiques que s’espera d’una corporació professional.


Barcelona, 26 de febrer de 2020


També et pot interessar:

Informacions falses sobre un membre de la nostra candidatura.