La Candidatura Infermeres 2020, encapçalada per Paola Galbany Estragués, vol recordar que ha estat escollida guanyadora de les eleccions a la Junta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), com consta a l’acta de resolució de la Mesa Electoral de la institució, del dia 28 de febrer de 2020.

Tal com ha manifestat aquest òrgan competent, el procés electoral s’ha dut a terme amb totes les garanties democràtiques, després d’haver impugnat els resultats inicials, que no consideraven 126 vots efectuats mitjançant Correu Certificat Exprès. Aquesta modalitat ha estat utilitzada per les votants de totes les candidatures aspirants i la mateixa Mesa la va autoritzar durant la fase prèvia de sol·licitud del dret a vot. A més, la mateixa empresa Correos ha admès que aquest tipus d’enviament és una modalitat vàlida de correu certificat. El procediment d’impugnació forma part de tots els sistemes garantistes electorals del nostre país.

Demanem al COIB, com a institució de dret públic, i als seus responsables en funcions que respectin la decisió dels òrgans competents pel que fa al correcte procediment estatutari i a les decisions que adopti la mesa electoral.

Infermeres 2020 lamenta profundament l’actitud que estan tenint aquests dies persones de les altres candidatures que s’han presentat a les eleccions. Creiem que una institució de tradició democràtica com el COIB, que representa gairebé 40.000 infermeres i infermers, no es mereix aquest comportament. Barcelona,

3 de març de 2020